HOME HISTORIK       BIBLIOTEK       OM OSS       NEWS       FRAMTID   
 
 
      KONTAKT   ©SWECORP Citizenship® AB      
"Oanade möjligheter" av Karl-Erik Edris
 
En bok utgiven (2000) i samarbete mellan Caduceus Förlag och Corporate Citizenship AB. Beställ via e-post: hans.hassle@corporatecitizenship.se, priset är 180 kronor/st inklusive moms.
 
Trots den allt mer frenetiska betoningen på vinsten och börsvärdet är det verkligt genomgripande förändringar på gång i synen på näringslivets roll, syfte och samhällsansvar. Förändringar som går att fånga upp med begreppet corporate citizenship.

Det är i huvudsak två faktorer som bidrar till att det på allt fler företag växer fram en insikt om att långsiktigt hållbar utveckling kräver att företaget är en god och ansvarstagande medborgare i sitt samhälle: kraven från medvetna konsumenter och det rådande ekonomiska systemets djupt problematiska sociala, politiska och miljömässiga konsekvenser.

I Oanade möjligheter är det skarpt läge. Ett stort och ansett företag har dragits in i mediacentrifugen genom att ett Stripteasereportage avslöjat att en av företagets underleverantörer använt barnarbetare.

Ledningsgruppen kan inte enas om vilka långsiktiga slutsatser som bör dras av det inträffade. Därför engageras konsulten Johannes Funt.
Under hans ledning utspinner sig ett mycket intressant samtal om innebörden av corporate citizenship. Och inför läsarens ögon målas sakta men säkert upp en vision av hur en strategiskt klarsynt företagsledning skall gå till väga för att göra verklighet av sin corporate citizenship-vision.Recensioner

Jonas Himmelstrand

För två år sedan kom Karl-Erik Edris ut med den magnifika ledarromanen, Den vise VD:n (som nu under våren kommer ut i USA). Hans nyss utkomna bok, Oanade möjligheter, är lika enastående.

Berättelsen handlar om ett fiktivt företag. I TV avslöjar en journalist barnarbete hos en underleverantör. Initialt hanterar företaget situationen klumpigt. Ledningsgruppen är oenig om hur man ska gå vidare. Marknadschefen Magdalena drar åt ett håll, ekonomichefen Sten åt ett annat håll och VD:n Håkan försöker medla. Konsulten Johannes Funt kallas in.

Handlingen består i den utbildningsdag som konsulten Funt håller med ledningsgruppen. På förmiddagen är det hårda ordväxlingar men fram emot kvällningen råder full enighet om att förvandla företaget till ett visionsstyrt, lärande, icke-auktoritärt företag med uttrycklig ambition att göra något gott för världen utifrån marknadsekonomins möjligheter!

Som läsare får vi ta del av argumentationen: Vi lever idag i en måttligt välskött värld. Näringslivet påverkar människors vardag mer än någon annan global institution. Näringslivet har oanade möjligheter att skapa ett långsiktigt hållbart liv på jorden. För detta behöver företaget en vision djupt förankrad i dess själ. Ledningen måste bli besjälad av visionen. Det kräver personlig utveckling med "den lilla döden" och pånyttfödelse som mystikerna har talat om i alla tider.
Man är inte samma människa efter att ha läst Oanade möjligheter. Det är en analytiskt skarpsynt uppgörelse med uppfattningen om vinstmaximering som allena saliggörande. Det är också en hoppfull kärleksförklaring till arbete, förändring och livet självt. Läs den!!

Jonas Himmelstrand
(recensionen publicerad i Fortbildningsbrevet Strategier nr. 408, 6 mars 2000 - http://www.strategier.se)Lena Klevenås
Krönika i Arbetet/Ny tid 2000-01-26

Idag utkommer en ny bok av en mycket intressant författare, Karl-Erik Edris, f d spärrvakt, som nu ägnar sig åt att hålla ledarskapsutbildningar för näringslivets toppar. Boken är en roman och heter "Oanade möjligheter, Ett ledningsgruppsseminarium i corporate citizenship". Sluta inte att läsa nu utan gläd dig åt följande faktum: Företagen betalar för att få höra att målet för deras verksamhet icke alls bara är vinst utan att göra samhället i vilket de verkar bättre. Citizenship betyder medborgarskap och corporate visar att det är företagen det handlar om. Företagen ska alltså uppföra sig som goda samhällsmedborgare.
"Oanade möjligheter" är kort och konkret. Den liknar hans tidigare bok, Den vise VD:n, som nu ges ut i USA, men den är inte lika spännande. Kanske för att jag känner igen för mycket. Men det är ingen allvarligare invändning. Vanliga deckare liknar ju också varandra till förvillelse: Någon är mördad, vem har gjort det? Det behövs nog ganska många romaner som ställer frågan: Mänskligheten håller på att gå under, hur ska vi förhindra det? Det kanske kan bli en ny genre, "social fiction", dvs hur ska vi bete oss för att få se rejäla positiva genomslag i samhällets organisation.

"Oanade möjligheter" handlar om ett företag som fått problem med sin image. Ledningsgruppen ska diskutera vilka åtgärder som ska vidtagas. Kvinnan i gruppen, har snappat upp det nya begreppet "corporate citizenship" och anar vad som behöver göras medan karlarna mest är benägna att hitta en enkel kortsiktig lösning.

Till sin hjälp har man konsulten Johannes Funt, som skickligt avslöjar den dolda dagordningen och sedan leder gruppen genom en lång dags diskussioner där man går från klarhet till klarhet. Kvinnan blir inte utmanövrerad, utan hennes förslag tas upp positivt och slår igenom. Klart att jag njuter.

Boken har verklighetsbakgrund. FN:s generalsekreterare Kofi Annan har vädjat till det internationella näringslivet att ta FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter på allvar. Han har inbjudit dem att ingå en global pakt med FN kring gemensamma värderingar och principer som kan ge den globala marknaden ett mänskligt ansikte när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och arbetsrätt.
Det här är intressant. Det verkar som om irritationen över globaliseringens negativa effekter för människor och miljö äntligen börjar nå fram till de globala storföretagen. Visserligen sitter de fortfarande i stor utsträckning i slutna rum och diskuterar, men det verkar faktiskt som att de börjar bry sig. Om inte annat så för att de behöver konsumenter.

Ett viktigt budskap är att om företaget ska bli framgångsrikt måste det finnas en bärande vision och att man måste älska det man gör. Och att framgången uteblir om konsumenterna uppfattar företaget negativt.

Nästa bok av Edris skulle jag vilja handlade om hur man förändrar ett parti! En början har han redan gjort med boken "I elfte timmen" som handlar om en blivande socialdemokratisk riksdagskandidat. Jag undrar hur det gick för honom?


Beställ via e-post: hans.hassle@corporatecitizenship.se, priset är 180 kronor/st inklusive moms.


Presentationer


Global Compact Research Report Sweden

Global Compact på svenskaStatistikArgumentLästips

"Oanade möjligheter" av Karl-Erik Edris