HOME HISTORIK       BIBLIOTEK       OM OSS       NEWS       FRAMTID   
 
 
      KONTAKT   ©SWECORP Citizenship® AB      
PerformanceMeter®
 
Till >> PerformanceMeter®
 
PerformanceMeter® är en transparent metod för utveckling av hållbara strategier och handlingsprogram. Metoden bygger på objektiva enkätsvar från samtliga eller utvalda individer inom en organisation.

Underlaget används huvudsakligen för långsiktig planering av organisationens kommunikation och ansvarstagande, men även inom andra områden.

Arbetet utgår dels från organisationens uppfattning om omgivningens upplevelse av dess verksamhet och agerande, dels från organisationens önskebild av sig själv. Analysen leder till konkreta idéer om hur bilden kan förstärkas eller förändras.

Avsikten är att balansera inre förutsättningar med yttre bild.

Målet är att effektivt skapa en plattform för ett långsiktigt hållbart externt eller internt varumärkesbudskap och därigenom bygga ett ärligt varumärke med hög trovärdighet.

PerformanceMeter® bygger på Web-baserad informationsinsamling inifrån organisationen. Första analys sker automatiskt och levereras som en graf direkt på bildskärmen. Manuell analys utförs då samtliga deltagare lämnat sina svar.

Möjlighet finns att ta emot stora mängder information på kort tid. Antalet personer som kan besvara frågorna samtidigt är obegränsat och vi kan blanda anonyma uppgifter med öppna. Det gör det möjligt att låta samtliga medarbetare delta i arbetet med att få fram det underlag som ska ligga till grund för viktiga beslut.
Management

PerformanceMeter®Utbildning

Global Compact i tre steg

Rundabordsamtal