HOME HISTORIK       BIBLIOTEK       OM OSS       NEWS       FRAMTID   
 
 
      KONTAKT   ©SWECORP Citizenship® AB      
Leif Sieurin
 
leif.sieurin@swecorp.se

tel: +4670-77 55 206

Leif Sieurin är legitimerad Psykolog, utbildad vid Uppsala Universitet. Under perioden 2005-2008 arbetade han också som projektledare och forskare vid Universitetet. Han var under denna tid verksam inom områdena arbetshälsa och konsekvenser av sjukfrånvaro och fortfarande finns ambitionen att avsluta

Leif är idag anställd som vice VD på Plantagon International AB med ansvar för R & D. Han anlitas också, i mån av tid, av näringsliv och offentlig förvaltning för uppdrag som avser organisationsutveckling, ledarskapsfrågor, konfliktlösning och mentorskap.

Leif har tidigare arbetat som personal- och utbildningsansvarig för kriminalvårds-regionen; Gävleborg och Dalarna. Som personalchef för Folksam (Norr), samt som personaldirektör i Gävle Kommun och personalchef i Falu Kommun.

Som personaldirektör/chef har Leif också utvecklat och genomfört integrerade idéburna ledar- och chefsutvecklingsprogram samt medverkat i krishanteringsseminarier. Leif kompletterade tidigt sin psykologutbildning med utbildningar inom mental träning och hypnos och har periodvis verkat inom idrotten som mental tränare och rådgivare.


Medarbetare
Hans Hassle

Göran Pettersson

Anders Boman

Isabelle Hernandez

Leif Sieurin

Mia Kristiansson

Kurt Larsson

Michele Di Dato