HOME HISTORIK       BIBLIOTEK       OM OSS       NEWS       FRAMTID   
 
 
      KONTAKT   ©SWECORP Citizenship® AB      

 
Höga krav på sekretess från våra uppdragsgivare gör att vi inte löpande redovisar pågående uppdrag. Våra uppdragsgivare finns inom näringslivet, NGO-sektorn, politiken och offentlig sektor. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt.

Presentationer här avser endast pro-bono uppdrag.
Global Institute for Corporate Citizenship

Plantagon International

"The Companization"