HOME HISTORIK       BIBLIOTEK       OM OSS       NEWS       FRAMTID   
 
 
      KONTAKT   ©SWECORP Citizenship® AB      
Beställ den första boken på svenska om corporate citizenship!
 
"Oanade möjligheter" - en bok utgiven (2000) i samarbete mellan Caduceus Förlag och SWECORP Citizenship® AB.

Beställ via e-post: info@corporatecitizenship.se.

Priset är 180 kronor/st inklusive moms. Frakt tillkommer.


"Trots den allt mer frenetiska betoningen på vinsten och börsvärdet är det
verkligt genomgripande förändringar på gång i synen på näringslivets roll,
syfte och samhällsansvar. Förändringar som går att fånga upp med begreppet
corporate citizenship.


Det är i huvudsak två faktorer som bidrar till att det på allt fler företag
växer fram en insikt om att långsiktigt hållbar utveckling kräver att
företaget är en god och ansvarstagande medborgare i sitt samhälle: kraven
från medvetna konsumenter och det rådande ekonomiska systemets djupt
problematiska sociala, politiska och miljömässiga konsekvenser.


I Oanade möjligheter är det skarpt läge. Ett stort och ansett företag har
dragits in i mediacentrifugen genom att ett Stripteasereportage avslöjat att
en av företagets underleverantörer använt barnarbetare.


Ledningsgruppen kan inte enas om vilka långsiktiga slutsatser som bör dras
av det inträffade. Därför engageras konsulten Johannes Funt.
Under hans ledning utspinner sig ett mycket intressant samtal om innebörden
av corporate citizenship. Och inför läsarens ögon målas sakta men säkert upp
en vision av hur en strategiskt klarsynt företagsledning skall gå till väga
för att göra verklighet av sin corporate citizenship-vision."

Recensioner


Jonas Himmelstrand


För två år sedan kom Karl-Erik Edris ut med den magnifika ledarromanen, Den
vise VD:n (som nu under våren kommer ut i USA). Hans nyss utkomna bok,
Oanade möjligheter, är lika enastående.


Berättelsen handlar om ett fiktivt företag. I TV avslöjar en journalist
barnarbete hos en underleverantör. Initialt hanterar företaget situationen
klumpigt. Ledningsgruppen är oenig om hur man ska gå vidare. Marknadschefen
Magdalena drar åt ett håll, ekonomichefen Sten åt ett annat håll och VD:n
Håkan försöker medla. Konsulten Johannes Funt kallas in.


Handlingen består i den utbildningsdag som konsulten Funt håller med
ledningsgruppen. På förmiddagen är det hårda ordväxlingar men fram emot
kvällningen råder full enighet om att förvandla företaget till ett
visionsstyrt, lärande, icke-auktoritärt företag med uttrycklig ambition att
göra något gott för världen utifrån marknadsekonomins möjligheter!


Som läsare får vi ta del av argumentationen: Vi lever idag i en måttligt
välskött värld. Näringslivet påverkar människors vardag mer än någon annan
global institution. Näringslivet har oanade möjligheter att skapa ett
långsiktigt hållbart liv på jorden. För detta behöver företaget en vision
djupt förankrad i dess själ. Ledningen måste bli besjälad av visionen. Det
kräver personlig utveckling med "den lilla döden" och pånyttfödelse som
mystikerna har talat om i alla tider.


Man är inte samma människa efter att ha läst Oanade möjligheter. Det är en
analytiskt skarpsynt uppgörelse med uppfattningen om vinstmaximering som
allena saliggörande. Det är också en hoppfull kärleksförklaring till arbete,
förändring och livet självt. Läs den!!


Jonas Himmelstrand
(recensionen publicerad i Fortbildningsbrevet Strategier nr. 408, 6 mars
2000 - (www.strategier.se)


Lena Klevenås
Krönika i Arbetet/Ny tid 2000-01-26Idag utkommer en ny bok av en mycket intressant författare, Karl-Erik Edris,
f d spärrvakt, som nu ägnar sig åt att hålla ledarskapsutbildningar för
näringslivets toppar.

Boken är en roman och heter "Oanade möjligheter, Ett
ledningsgruppsseminarium i corporate citizenship". Sluta inte att läsa nu
utan gläd dig åt följande faktum: Företagen betalar för att få höra att
målet för deras verksamhet icke alls bara är vinst utan att göra samhället i
vilket de verkar bättre. Citizenship betyder medborgarskap och corporate
visar att det är företagen det handlar om. Företagen ska alltså uppföra sig
som goda samhällsmedborgare.


"Oanade möjligheter" är kort och konkret. Den liknar hans tidigare bok, Den
vise VD:n, som nu ges ut i USA, men den är inte lika spännande. Kanske för
att jag känner igen för mycket. Men det är ingen allvarligare invändning.
Vanliga deckare liknar ju också varandra till förvillelse: Någon är mördad,
vem har gjort det? Det behövs nog ganska många romaner som ställer frågan:
Mänskligheten håller på att gå under, hur ska vi förhindra det? Det kanske
kan bli en ny genre, "social fiction", dvs hur ska vi bete oss för att få se
rejäla positiva genomslag i samhällets organisation.


"Oanade möjligheter" handlar om ett företag som fått problem med sin image.
Ledningsgruppen ska diskutera vilka åtgärder som ska vidtagas. Kvinnan i
gruppen, har snappat upp det nya begreppet "corporate citizenship" och anar
vad som behöver göras medan karlarna mest är benägna att hitta en enkel
kortsiktig lösning.


Till sin hjälp har man konsulten Johannes Funt, som skickligt avslöjar den
dolda dagordningen och sedan leder gruppen genom en lång dags diskussioner
där man går från klarhet till klarhet. Kvinnan blir inte utmanövrerad, utan
hennes förslag tas upp positivt och slår igenom. Klart att jag njuter.Boken har verklighetsbakgrund. FN:s generalsekreterare Kofi Annan har vädjat
till det internationella näringslivet att ta FN:s deklarationer om mänskliga
rättigheter på allvar. Han har inbjudit dem att ingå en global pakt med FN
kring gemensamma värderingar och principer som kan ge den globala marknaden
ett mänskligt ansikte när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och
arbetsrätt.


Det här är intressant. Det verkar som om irritationen över globaliseringens
negativa effekter för människor och miljö äntligen börjar nå fram till de
globala storföretagen. Visserligen sitter de fortfarande i stor utsträckning
i slutna rum och diskuterar, men det verkar faktiskt som att de börjar bry
sig. Om inte annat så för att de behöver konsumenter.


Ett viktigt budskap är att om företaget ska bli framgångsrikt måste det
finnas en bärande vision och att man måste älska det man gör. Och att
framgången uteblir om konsumenterna uppfattar företaget negativt.


Nästa bok av Edris skulle jag vilja handlade om hur man förändrar ett parti!
En början har han redan gjort med boken "I elfte timmen" som handlar om en
blivande socialdemokratisk riksdagskandidat. Jag undrar hur det gick för
honom?
Beställ via e-post: hans.hassle@corporatecitizenship.se, priset är 180 kronor/st inklusive moms.


News
2005-01-31
Vår nyhetsservice avbryts.


2004-12-31
Global Compact Research Report Sweden


2000-01-01
Beställ den första boken på svenska om corporate citizenship!